Home

Graag ontvingen wij uw lidgeld voor het academiejaar 2021-2022
25 euro, (verzendingskosten Tijdingen inbegrepen) op:

Rekening IBAN BE 34 3630 3898 9390
BIC BBRUBEBB
MONTANUS COLLEGIUM MEDICO-HISTORICUM VZW
PA Frans Patou
Oudenburgweg,32
8490 Varsenare

Liefst tegen 1 oktober 2021.

Contactadres secretaris: michel.deruyttere at skynet.be

Gebruik het inschrijvingsformulier om in te schrijven: Formulier